DEN AKUTA ELKRISEN

Grönt ljus för stor vindkraftspark till havs

På bilden syns Lillgrund, söder om Öresundsbron, en park med 48 vindkraftverk som invigdes 2007. Arkivbild. Bild: Drago Prvulovic/TT

Energi (TT)

Regeringen ger klartecken för en stor vindkraftspark vid Kriegers flak i södra Östersjön.

Parken ska stå klar 2027, uppger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) på en pressträff.

Kriegers flak, ett grundområde som ligger cirka 30 kilometer söder om Trelleborg, ligger i den ekonomiska zonen mellan Sverige, Danmark och Tyskland.

Här planerar Vattenfall sedan en längre tid en stor vindkraftspark. Nu har den till slut fått klartecken av regeringen.

En av anledningarna till att det dragit ut på tiden är enligt Annika Strandhäll att delar av Kriegers flak klassats som ett så kallat Natura 2000-område.

"Komplex process"

– Det har varit en komplex process. Det har också beviljats ansökningar om ett Natura 2000-tillstånd i en närliggande del. Det var också delar i det som behövde redas ut, säger Annika Strandhäll.

– Avvägningen har naturligtvis gjorts av våra myndigheter, i vilken mån den här Natura 2000-parken skulle påverkas av uppförandet. Men bedömningen är att man ska kunna göra det utan att det stör.

Enligt Annika Strandhäll ska vindkraftsparken ha en årlig kapacitet på 2,3–2,8 TWh.

– Det motsvarar hela 20 procent av Skånes förbrukning i dag, eller den årliga förbrukningen av hushållsel motsvarande 500 000 svenska villor, säger hon.

Vattenfall skriver på sin hemsida att Kriegers flak ”kan bli den första moderna havsbaserade vindkraftsparken i Sverige.”

Högre verk

På den danska sidan blev en vindkraftspark med 72 verk klar sommaren 2021, enligt Vattenfall. På den tyska sidan står en vindkraftspark med 80 verk klar sedan 2015.

Regeringens klartecken, som är en ändring av tidigare tillstånd, innebär att Vattenfall får bygga högre vindkraftverk än det från början var tänkt. Verken får nu ha en totalhöjd på upp till 280 meter i stället för 170 meter.

Tillståndstiden har också förlängts från 30 till 35 år.

Enligt energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) innebär det i sin tur en jämnare elproduktion.

– Nu kan Kriegers flak byggas med den senaste generationens vindkraftverk, säger han.

– Den kan också vara i drift under hela sin tekniska livslängd.

Jens Bornemann/TT

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar vid dagens pressträff. Bild: Henrik Montgomery/TT