KRITIKEN MOT HYRESREGLERINGEN

Granskning: Skattemiljonerna som finansierar Hyresgästföreningen

Bild: Helena Landstedt/TT

En granskning från Timbros nyhetssajt Smedjan visar att Hyresgästföreningen får in miljoner i skattepengar från gynnsamma överenskommelser med kommuner.

Under de senaste åren har Hyresgästföreningen Stockholm, föreningens största region, fakturerat Stockholms stad 60 miljoner kronor för så kallat boinflytandearbete.

Offentliga bostadsbolag har en lagstadgad skyldighet att bedriva boinflytandearbete, men det är oklart vad det faktiskt innebär.

I praktiken utgör miljonerna förtäckta verksamhetsbidrag för organisationen, skriver Smedjan.

Med andra ord betalar bostadsbolagen föreningens utrustning, evenemang, representation, årsmöten, arvoden och resor under Hyresgästföreningens flagg. De här är heller inget som redovisas för hyresgästen.

Hyresgästföreningen är en socialdemokratisk organisation och medlem i ABF. Att skattemedel utan insyn i praktiken slussas till en partipolitisk organisation som sedan opinionsbildar och driver valrörelse väcker frågor om negativ föreningsfrihet, skriver Smedjan.

Smedjan: Skattemiljonerna som finansierar Hyresgästföreningen