Garantipension och studiemedel höjs nästa år

Några små kronor till i pension nästa år. Arkivbild. Bild: Hasse Holmberg

Ekonomi (TT)

Garantipensionen, studiemedlen och sjukförsäkringen – allt detta påverkas när det så kallade prisbasbeloppet räknas upp nästa år. Även skatterna påverkas då vi får göra något mer avdrag.

Det så kallade prisbasbeloppet är en utgångspunkt för en rad olika försäkringar och ersättningssystem från staten, och dessutom en grund för bland annat skatteavdrag. Det räknas upp med konsumentprisindex för att följa inflationen.

I år är prisbasbeloppet 47 600, men nästa år höjs det till 48 600 kronor. Det innebär att både pensioner, studiemedel och högsta nivån i sjukförsäkringen hänger med.

130 kronor mer i garantipension

"En höjning av prisbasbeloppet innebär högre ersättning för till exempel garantipensionärer och studenter, som får 130 respektive 160 kronor mer varje månad. Det påverkar också sjukpenninggrundande inkomst som ligger till grund för olika bidrag, skriver Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank i ett pressmeddelande där man räknat på effekterna av det höjda prisbasbeloppet.

Lägre skatter

Även skatterna påverkas. Brytpunkten för vid vilken inkomst man börjar betala statlig inkomstskatt höjs i takt med prisbasbeloppet. En högre brytpunkt innebär att en större del av inkomsten undantas statlig inkomstskatt, det vill säga den totala skatten minskar. För dem som tjänar över brytpunkten handlar det om flera hundralappar varje månad, enligt Madelén Falkenhäll.

Det visar sig att höginkomsttagarna, med inkomster över 50 000 kronor per månad, får störst skatteeffekt på grund av den höjda brytpunkten. De höjda grundavdragen och det höjda jobbskatteavdragen ger mindre, enligt Madelén Falkenhäll.

Johanna Cederblad/TT

Fakta

Prisbasbeloppet höjs till 48 600 kronor nästa år. Det innebär bland annat:

Garantipension: plus 120-130 kronor per månad

Studiemedlen: plus drygt 160 kronor per fyraveckorsperiod

Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 15 kronor per dag, vilket motsvarar knappt 450 kronor per månad.

Sjukpenninggrundande inkomst höjs något.

Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Med hur mycket beror på inkomsten.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 554 900 kronor vilket motsvarar 46 200 kronor per månad, i år är gränsen44 800 kronor

Spärrbeloppet, lägsta nivån, för fastighetsavgift höjs med 48 kronor, till ca 3 300 kronor per år.

Källa: Swedbank