DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Fortsatt högt tempo i skogsindustrin

Det går bra för svensk skogsindustri, visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport.

Produktionstakten är stark, priserna är kvar på höga nivåer och ser dessutom ut att fortsätta stiga när det gäller trävaror, förpackningsmaterial och massa.

– Det fanns förväntningar på fortsatt men avtagande tillväxt i världsekonomin. Dessa utsikter har grusats på grund av Kinas nolltoleranspolitik mot covid och kriget i Ukraina. Skogsindustrin har hittills i år gått bra. Framöver kan industrin dock mer påtagligt påverkas av flaskhalsarna inom logistiken, de markant högre transport- och energipriserna och en allmänt svagare global efterfrågan, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna, i ett uttalande.

Fortsatt högt tempo i skogsindustrin