Förslagen som gör upphandlingen bättre

Leverantörer har många önskemål hur en upphandling kan förbättras. Bild: Mostphotos

Nytt år, nya möjligheter. Advokat Pernilla Rasiwala har sammanställt leverantörernas önskelista för att höja kvalitén på offentliga upphandlingar.

För det första. Se till att den som är ansvarig för upphandlingen svarar på frågor om kommunens beslut.

”Det finns mycket att vinna på att vara tillgänglig. Bland annat möjlighet att ändra ett felaktigt tilldelningsbeslut och undvika en överprövning”, skriver Pernilla Rasiwala på Inköpsrådets hemsida.

För det andra. Ta anbudsgivarna på allvar när de vill prata affär.

”Leverantörer har massor av kunskap om affären. Den vill de dela med sig av, gratis, så att kommunen kan göra en bättre upphandling.”

För det tredje. Låt anbudsgivare kontrollera referenser.

”På så sätt får anbudsgivaren bättre kontroll på händelseförloppet”, kommenterar Pernilla Rasiwala.

För det fjärde. Använd checklistor, skippa mallar.

”För att minska risken för att anbudsgivarna missar att svara på alla krav som finns i ett omfattande upphandlingsunderlag, så är det bra om upphandlare bifogar en checklista som innehåller samtliga krav i upphandlingen.”

För det femte. Överväg när ni behöver begära in bevis för krav.

”När det finns krav som kommunen anser måste uppfyllas för att vilja göra affär med en leverantör, så bör bevisen begäras in redan i anbudet”, skriver Pernilla Rasiwala.

Inköpsrådet: Leverantörernas önskelista för 2022