Förslag: Inga fossila drivmedel efter 2040

Utsläppen från vägtrafiken behöver minska kraftigt – i dag kommer en utredning med förslag på hur fossila drivmedel ska fasa ut. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Klimat (TT)

Senast 2040 ska fossila drivmedel vara utfasade i Sverige, föreslår en utredning.

Men ett nationellt förbud mot att sälja nya bensin- och dieselbilar föreslås inte – det bedöms strida mot EU:s regler.

Regeringens utredare Sven Hunhammar presenterar i dag sin utredning om när fossila drivmedel ska vara helt utfasade i Sverige, och hur det ska gå till.

Han har också tittat på om det är möjligt att införa ett säljstopp för nya bensin- och dieselbilar.

I SVT:s partiledardebatt nyligen fick partiledarna frågan om de vill ha ett sådant förbud från 2030, och fem av åtta svarade ja. Inte så konstigt eftersom det är regeringen plus samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna som tillsatt utredningen som sett över förutsättningarna för ett nationellt förbud. Dessutom har ett säljstopp stöd av Vänsterpartiet.

EU sätter stopp

Men även om det finns politiskt stöd för ett stoppdatum, så sätter EU:s regelverk käppar i hjulen.

"Ett ensidigt svenskt förbud mot nya bensin- och dieseldrivna personbilar bedöms strida mot EU:s regelverk och är därmed svårt att införa", skriver Sven Hunhammar i en artikel på DN Debatt.

Han föreslår i stället att Sverige ska driva på i EU för att personbilar med förbränningsmotor fasas ut i nybilsförsäljningen i hela EU från 2030.

Diskussionen om hur man ska få ner utsläppen från personbilar till noll pågår i flera EU-länder, till exempel i Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Även Norge och Storbritannien är inne på förbudslinjen.

På nationell nivå anser utredaren att riksdagen ska besluta om ett mål så att endast nollutsläppsfordon (NUF) tillåts i nybilsförsäljningen av personbilar 2030. Ett NUF har inga koldioxidutsläpp vid körning, från ”avgasröret”.

Omfattande elektrifiering

Utredaren hade också i uppgift att föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige, och hur vägen dit ser ut.

"De stora förändringar som krävs bedöms inte hinna genomföras långt innan 2040, även om det vore önskvärt", skriver Hunhammar.

Vägen till att få bort fossila drivmedel går genom en omfattande elektrifiering, minskad trafik och en övergång till långsiktigt hållbara förnybara drivmedel.

Utredningen trycker på att det är särskilt viktigt att vägtransporter elektrifieras i så hög utsträckning som möjligt, så att förnybara flytande och gasformiga drivmedel kan frigöras till användning i arbetsmaskiner, flyg, sjöfart och tunga vägtransporter som är svåra att elektrifiera.

Viktigt för klimatmål

Drivmedel som används i inrikes transporter och arbetsmaskiner står tillsammans för knappt 40 procent av de totala, svenska utsläppen. För att Sverige ska klara målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 måste bilar, flyg, sjöfart och arbetsmaskiner dra sitt strå till stacken.

Senast 2030 ska utsläppen från transporter ha minskat med minst 70 procent jämfört med 2010, har riksdagen beslutat.

Maria Davidsson/TT