DEN AKUTA ELKRISEN

Företagarförbundet vill ha elprisstöd till tjänsteföretag

Företagarförbundet driver på för att även tjänsteföretagen ska kompenseras för höga elpriser.

Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson på Företagarförbundet, anser att det är bra att regeringen stöttar hushållen, men det räcker inte.

– Kliv fram i ljuset och gör dig till företrädare för alla Sveriges företag, inte bara storindustrin och de globala techjättarna, säger han i ett pressmeddelande (han adresserar näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson).

Han vill att små och medelstora företag får samma möjlighet till energirabatt som hushållen och att storleken på stödet ska bestämmas av företagets storlek och energianvändning. Ett annat alternativ är att slopa energiskatten helt under december och det första kvartalet 2022.

Pressmeddelande: Glömde ni småföretagen?