REGELKRÅNGLET

Företag verkar drabbas av felaktiga beslut

Ett stort antal företag verkar drabbas av felaktiga beslut av myndigheter, skriver skatteexperten Mats Brockert i Konsulten.

I åtta av de senaste tio momsmålen har Högsta förvaltningsdomstolen ändrat underinstansernas domar och Skatteverkets beslut. Det indikerar att ett stort antal företag drabbas av tveksamma, för att inte säga felaktiga, beslut av Skatteverket, Förvaltningsrätten och Kammarrätten, visar en kartläggning av Srf konsulternas skatteexpert Mats Brockert.

”Detta är ingen tillfällighet. Det visar med all tydlighet att momsreglerna är komplexa och svårtolkade. Något som kan korrigeras om våra politiker och Skatteverket prioriterar förenklingar av regelverket”, skriver Mats Brockert.

Kan ett svagt intresse för enklare skatteregler påverka rättssäkerheten och de kriminellas möjlighet att undgå skattekontroll?