Förebilder från näringslivet samlas i drottningens mentorsprogram

Bild: Christine Olsson/TT

I den ideella organisationen Mentor Sverige får ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden möta förebilder från näringslivet. ”Utsattheten för ungdomarna i dag har ökat dramatiskt under pandemin”, säger Drottning Silvia i Di Weekend.

Drottning Silvia grundade organisationen Mentor 1994 för att med hjälp av vuxna mentorer ge ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden förebilder.

Den ideella organisationen har hittills nått över 2,5 miljoner ungdomar, varav 175.000 i Sverige. Den svenska verksamheten finansieras av tio huvudpartners, däribland H&M, Svenska Postkodlotteriet, EF Education, SEB, JM och Zurich Insurance.

Di Weekend: Drottningen samlar näringslivets förebilder i mentorsprogram – ska inspirera ungdomar