FRAMTIDENS PENSIONER

Fondtorgsnämnden får sköta premiepensionen

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Ekonomi (TT)

Regeringen går nu vidare med reformer av systemet för premiepension. Bland annat inrättas en ny myndighet, Fondtorgsnämnden.

Reformerna bygger på de riktlinjer för ändringar som de sex partierna i pensionsgruppen i riksdagen enades om senast i februari år. Regeringen lägger nu fram förslagen i en remiss till Lagrådet, som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) presenterar på en pressträff.

Antalet fonder som finns att välja på ska minskas men det ska ändå finnas många att väga mot varandra för medborgarna. Premiepension är en del av den allmänna pensionen och ger människor möjligt att välja i vilka fonder en del av pensionspengarna ska placeras.

Fondtorgsnämnden ska förvalta fondtorget, den plattform där valen görs, och granska de fonder och förvaltare som får plats på torget.

Lars Larsson/TT

Owe Nilsson/TT