KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Eneroth om Cementa: Snabb lösning viktig

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill se en snabb lösning på problemen som kan uppstå sedan Cementa fått nej till fortsatt kalkbrytning för cementproduktion på Gotland. Bild: Stefan Jerrevång/ TT

Det blir stora problem om produktionen av cement från Cementa i Slite på Gotland faller bort, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Inte minst för möjligheterna att genomföra de många stora infrastrukturprojekt som är på gång.

– Får vi problem med tillförseln av råvaror för att bygga är det inte bara jag som infrastrukturminister som får problem. Då får hela Sverige det, säger Tomas Eneroth i en intervju med TT.

– Det här handlar ju om tillväxt och investeringar för att klara klimatmålen. Det är väldigt viktigt att man snabbt hittar en lösning.

Han säger att regeringskansliet, under ledning av näringsminister Ibrahim Baylan (S), jobbar “för högtryck” för att hitta en väg framåt.

Ansökan avvisades

Problemet uppstod när Mark- och miljööverdomstolen för några veckor sedan sade nej till Cementas ansökan om fortsatt och nytt tillstånd att få bryta kalk- och märgelsten i två täkter på Gotland. Domstolen framhöll att miljökonsekvensbeskrivningen som företaget gjort var så bristfällig att frågan inte ens kunde tas upp i sak utan måste avvisas.

Cementas anläggning i Slite på Gotland står för 75 procent av företagets cementproduktion i Sverige. Det nuvarande tillståndet går ut den sista oktober i år.

I samband med regeringens pressträff efter torsdagens regeringssammanträde bollade inrikesminister Mikael Damberg (S) frågan om hur arbetet går vidare med lösningar, till utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).

– Det pågår ett intensivt departementsövergripande arbete i regeringskansliet för att titta på den här frågan och analysera den och se konsekvenser framåt, säger Hallberg.

Baylan till riksdagen

Men några detaljer om arbetet, eller vilka möjliga lösningar som regeringen eventuellt ser, kan hon inte säga något om.

Hon hänvisar till att Ibrahim Baylan, preliminärt onsdag den 4 augusti, ska ha ett möte med riksdagens näringsutskott som bett honom komma.

– Det är klart att vi behöver cement i Sverige för att bygga vägar och bostäder. Det här är en väldigt viktig fråga för Sverige, samtidigt som jag som enskilt statsråd eller någon annan i regeringen inte kan gå in och kommentera en rättsprocess. Men frågan är central för regeringen.

TT: Vems är ansvaret för att det har blivit så här? Är det regeringens, Cementas eller någon annans ansvar?

– Nu ska vi inte peka finger, nu måste vi hitta lösningar, säger Anna Hallberg.

Hon hävdar att "ord står mot ord" i frågan huruvida underlagen som Cementa hade med i sin miljökonsekvensbeskrivning var kompletta eller inte.

Väsentliga brister

I domen, som kom den 6 juli, skrev Mark- och miljööverdomstolen att:

"...miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön."

– Jag noterar att det har varit diskussion om brister i processunderlaget och annat, men det är inte min sak att bedöma, säger Tomas Eneroth.

– Jag förutsätter att alla aktörer nu gör sitt bästa för att lösa situationen. Det är ingen tvekan om att skulle vi få stopp på tillförsel av material för infrastrukturbyggen, så har vi stora problem.

Lars Larsson/TT

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S). Bild: Stefan Jerrevång/ TT