DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Dyster framtidstro hos handlarna

Orosmolnen fortsatt täta för handlarna. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Handel (TT)

Svenska handlare fortsätter oroa sig för framtiden. Framtidstron fortsätter för fjärde månaden i rad att minska, enligt Svensk Handels Handelsbarometer.

Det skakiga omvärldsläget, ökad inflation och ökade kostnader i produktionsledet sänker humöret.

Juli månads indikatorvärde för butikshandeln minskar med 0,3 enheter och noteras till 88,7. Det neutrala indikatorvärdet är 100.

"Den väsentliga slutsats vi kan dra från dessa siffror är att handelns svaga läge består. Butikshandlarna har en avvaktande inställning till de närmsta tre månaderna. Förväntningar på framtida försäljning sjunker i snabb takt. Hösten och vintern kommer att medföra utmaningar för stora delar av segmentet", säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Samtidigt har framtidstron inom e-handeln minskat kontinuerligt under våren. För juli tappar e-handelns indikatorvärde 0,7 enheter och stannar på 91,1.

"Framför allt är det förväntningarna kring antalet anställda som drar ned framtidsförväntningarna", heter det i pressmeddelandet.