DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Detaljhandeln sjönk i maj

Detaljhandelns försäljning vek nedåt i maj. Arkivbild. Bild: Erik Simander/TT

Ekonomi (TT)

Försäljningen i detaljhandeln minskade i maj, efter att ha ökat i april.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 2,3 procent i maj jämfört med motsvarande månad i fjol.

Dagligvaruhandeln minskade med 1,0 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,8 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

I april ökade detaljhandeln istället med 2,4 procent jämfört med samma månad året innan.

Under mars till maj var detaljhandelns försäljningsvolym 1,6 procent högre än i närmast föregående tremånadersperiod.

Mellan april och maj minskade detaljhandelns försäljningsvolym, försäljningen i fasta priser, med 0,6 procent.

Mätt i löpande priser, det vill säga utan hänsyn till inflationen, ökade detaljhandelns omsättning med 4,8 procent i maj jämfört med motsvarande månad 2021. Dagligvaruhandeln ökade med 8,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,9 procent.

Uppgifterna om försäljningsvolym är korrigerade för kalendereffekter och, när det gäller jämförelsen mellan maj och april, säsongsvariationer. Siffrorna för dagligvaruhandeln är exklusive Systembolaget.