FRAMTIDENS PENSIONER

Det här innebär den nya pensionsåldern

Från och med 2917 kommer du kunna få ut din pension tidigast vid 64 år enligt regeringens nya förslag. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Pension (TT)

Om fem år kommer den lägsta åldern att gå i pension bli 64 år istället för dagens 62 år. Den som vill jobba länge kommer ha rätt att kvarstå i anställning ändå till 69 års ålder.

Regeringen har lagt fram ett förslag där riktåldern för pension går från 65 till 67 år från och med 2027. Detta är en utveckling av den blocköverskridande Pensionsöverenskommelsen från 2017, där utgångspunkten är att vi måste jobba längre allteftersom medellivslängden ökar.

– Vi har ju flexibel pensionsålder i Sverige, det är därför vi pratar om riktålder. Idag kan du ju gå i pension vid 62 år och få ut din allmänna pension och vid 65 år får du ut din garantipension. Från och med 2027 kommer du kunna få ut din allmänna pension först vid 64 år, säger Erik Granseth, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Själva kopplingen mellan riktålder och olika åldersgränser i lagstiftningen är inte beslutad av riksdagen ännu men det pågår ett arbete med att skriva en proposition.

Förmåner först vid 67

Det här innebär en förskjutning även av de övriga förmånerna och från 2026 kommer bland annat garantipension och bostadstillägg inte att infalla förrän vid 67 år.

Premiepension och inkomstpension följer de nya bestämmelserna och kommer för den som vill gå tidigt i pension att bli möjliga att ta ut först vid 64 år istället för 62 år som idag.

– För den som har sjukersättning eller handikappförmåner kommer dessa att sträcka sig ända till 67 års ålder istället för som nu 65 år, säger Erik Granseth.

Jobba längre

TT: Innebär det här att den som går i pension vid den gamla pensionsåldern 65 år, kommer att få ut mindre i pension än tidigare?

– Nej. Pensionens storlek beror på hur mycket du har betalat in till systemet och uttagstidpunkten. Om man tar ut tidigare har man tjänat pengar under kortare period och summan ska räcka under fler år. Så går du vid 67 är det kortare tid pengarna ska räcka och mer du får mer pengar per år, säger Erik Granseth.

– Det är ju också fullt möjligt att fortsätta arbeta men kanske i mindre utsträckning samtidigt som man tar ut delar eller hela pensionen. Detta påverkar pensionen positivt.

LAS-ålder blir 69 år

Men för personer med lägre inkomst under arbetslivet som är berättigade till garantipension och bostadstillägg från 65 år idag, kommer inte dessa förmåner förrän vid 67 år med det nya systemet.

För den som vill jobba längre än 67 förskjuts även LAS-åldern, den ålder då man har rätt att kvarstå i anställning till till 69 år.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Åsa Karlsson/TT

Fakta

– 2020 från 61 till 62 år

– 2023 från 62 till 63 år

– 2026 från 63 till 64 år

– 2020 från 67 till 68 år

– 2023 från 68 till 69 år

– 2023 från 65 till 66 år

– 2026 från 66 till riktåldern 67 år