KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: Spretiga regler i EU slår mot miljöarbete

Bild: Vegard, Grøtt

Nationella politiker måste agera på europeisk nivå om vi ska lyckas med den hållbara omställningen, skriver debattörer från vitvaru­sektorn i SvD.

Enskilda EU-länders hållbarhetsförslag riskerar att skapa ett lapptäcke av individuella regelverk för produkter i olika länder, vilket i sin tur slår tillbaka på miljön.

”En av unionens största framgångar är den inre marknaden. Nu mer än någonsin behöver den värnas för att omställningen ska gå snabbt och gälla samtliga medlemsländer och dess näringsliv”, skirver förträdare från vitvarubranschen i Svenska Dagbladet.

SvD: ”Spretiga regler i EU slår mot miljöarbete”