KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Cementa överklagar miljödom till Högsta domstolen

Översiktsbild över Limhamn med Limhamns sjöstad närmast i bild, det gamla Cementa området i mitten och Ön ovan. Bild: Johan Nilsson/TT

Cementa har idag skickat in ett överklagande till Högsta domstolen av Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa bolagets ansökan om tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Slite. Det skriver Cementa i ett pressmeddelande.

"Överklagandet är en del i det intensiva arbete som nu pågår för att försöka mildra konsekvenserna av den väntade cementbristen i Sverige – en direkt följd av att råmaterialutvinning för cementtillverkningen på Gotland inte kan bedrivas från och med den 31 oktober i år", framgår det i pressmeddelandet.

Cementa anser också att domstolen avvisning aktualiserar också ett antal rättsfrågor som Högsta domstolen bör ge vägledning kring.

– Det är av högsta vikt även för Cementa att vår verksamhet kan bedrivas vidare på ett hållbart sätt och att vi värnar om naturvärden och skyddar vattenresurser – det är utgångspunkten i allt vi gör. Vi delar inte domstolens bedömning och menar att ansökan tvärtom baseras på en av de mest långtgående och omfattande utredningarna som gjorts för denna typ av ärende. Vi är trygga med att vi även i en framtida verksamhet kan bedriva en hållbar cementtillverkning i Slite, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Pressmeddelande: Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen