DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Bolag krävs på på 27 miljoner i moms – trots konkursrisk

Bild: Johan Nilsson/TT

Distributören Isolda riskerar konkurs om bolaget nekas anstånd med en momsinbetalning på knappt 27 miljoner kronor. Men Kammarrätten säger till nej till ett anstånd, skriver Dagens Juridik.

Bakgrunden till beslutet var att Skatteverket ansåg att Isolda handlat med mobiltelefoner som ingått i ett momsbedrägeri och att bolaget känt till eller borde ha känt till bedrägeriet. Något som ledde till att bolaget inte beviljades avdrag för ingående mervärdesskatt om sammanlagt 26 839 219 kronor för perioderna januari 2018-mars 2019

Trots att Isolda står inför tydliga konkursrisker vid en sådan omfattande momsbetalning, har bolagets försök att överklaga skattebeslutet har varit förgäves.

Kammarrätten i Göteborg bedömer att bolagets varulager i huvudsak utgörs av konsumtions- och förbrukningsvaror som, kammarrätten, vilket inte bör vara svåra att återinförskaffa.

Kammarrätten anser därmed att det inte framstår som oskäligt att bolaget betalar skatten. Därför ska anstånd inte medges.

Konkurshot inte skäl för anstånd med momsinbetalning på 27 miljoner