Bidrag ledde till överskott i alla regioner

Statistiska centralbyrån har sammanställt räkenskaperna för landets regioner. Arkivbild. Bild: Karin Wesslén/TT

Ekonomi (TT)

Alla landets regioner gick med vinst förra året. Flera regioner, bland dem Stockholm, ökade sitt resultat med flera miljarder kronor 2020 jämfört med året före.

Regionernas sammanlagda överskott för fjolåret uppgick till 21,5 miljarder kronor, att jämföra med 5,3 miljarder under 2019, då åtta av regionerna gick back.

"Bakom de förbättrade resultaten ligger bland annat de bidrag som staten beslutat om för att stötta regionerna under covid-19-pandemin", säger Eric Lövestedt, statistiker på Statistiska centralbyrån, enligt ett pressmeddelande.

De generella statsbidragen till regionerna ökade i fjol med 14,6 miljarder kronor.

Region Stockholms resultat ökade från 2,5 till 8,0 miljarder kronor, medan Västra Götalands vinst steg från 835 miljoner till 2,6 miljarder kronor.

Den tredje största regionen, Skåne, var den enda region där resultatet för pandemiåret 2020 var sämre än föregående år. Vinsten minskade från 1,5 till 1,0 miljard kronor.