CORONAVACCINERINGEN

Besked inom kort om tredje dos

Över 7,1 miljoner personer över 16 år har hittills fått minst en dos vaccin mot covid-19. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Coronaviruset (TT)

Smittspridningen i Europa ser ut att avta, men antalet dödsfall på äldreboenden ökar något. Folkhälsomyndigheten upprepar sin uppmaning till vaccinering. Och snart kommer besked om vilka som ska få en tredje dos vaccin.

– Fler behöver vaccinera sig, särskilt de som har kontakt med personer i riskgrupp. Personal i vård och omsorg till exempel, men även andra i samhället som har kontakt med äldre och andra i riskgrupp, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, vid torsdagens pressträff.

I Europa ser smittspridningen alltså ut att avta, men det skiljer sig något åt mellan länder.

– Det är en tydlig trend att antalet fall totalt i EU fortsätter att minska, säger Byfors.

Låg topp

I Sverige har smittotoppen hittills varit väldigt låg under vad som kallats "den fjärde vågen".

Smittan viker ner i samtliga åldersgrupper.

Det skedde en kraftig minskning av tester förra veckan, troligen på grund av att det är färre luftvägsinfektioner som cirkulerar just nu, enligt Sara Byfors.

Inom intensivvården minskar antalet nyinlagda, men antalet som avlider ökar något.

– Det kommer sig av den smittspridning vi har haft, även om det rör sig om låga tal, säger Sara Byfors.

Just nu ligger det 283 patienter med covid-19 på sjukhus, varav 39 på intensivvårdsavdelning.

Sju miljoner

– Antalet vaccinerade rör sig inte särskilt snabbt uppåt längre, vilket är naturligt när man nått en viss nivå, säger Sara Byfors.

– Nu är det drygt sju miljoner personer som tagit minst en dos. Man kan se att antalet som tar sin andra dos har en brantare stigning, så där går det snabbare framåt än att nå nya individer, säger enhetschefen.

Beslut kommer i närtid om vilka ytterligare grupper som ska få en tredje dos vaccin. I dag gäller det personer med nedsatt immunförsvar.

– Syftet med den vaccinationen är att förhindra svår sjukdom och död. Vi kommer med besked i närtid om vilka, var, när och hur det ska gå till, säger Sara Byfors.

Sara Byfors får en fråga om hur Folkhälsomyndigheten resonerar kring en tredje dos till ytterligare grupper.

– Som med all vaccination ska det finnas en nytta med den, nyttan ska överväga de eventuella risker som finns. Det finns signaler från omvärlden som pekar på att man ser ett avklingande skydd från vaccinationen efter en viss tid, särskilt hos dem som är äldre. Det är viktigt att möta upp det med en tredje dos, samtidigt som man måste ha information om det tillkommer biverkningar efter en tredje dos jämfört med efter en andra dos, säger hon.

Äldreboenden

Smittan på äldreboenden ser ut att avta, men siffrorna är osäkra, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen. Nivån är lite högre än den varit tidigare vilket är oroande.

– Vi följer det här noga och vill inte att det ska sticka iväg som det gjorde förra hösten, säger hon.

Trots att smittspridningen på äldreboendena inte ökar syns däremot en liten ökning av antalet avlidna i covid-19 på särskilda boenden. Det kan även komma till nya dödsfall som inte hunnit registreras än.

– Det är både vaccinerade och ovaccinerade som avlider. Uppgången är bekymmersam, säger Nilsson Carlsson.

– Jag vill understryka att alla som möter särskilt sköra äldre personer att man är vaccinerad och att man är försiktig och gör vad man kan för att undvika smittspridning.

Verksamheterna måste också jobba aktivt smittförebyggande och med vårdhygien.

– Det finns också andra sjukdomar man behöver vara uppmärksam på i de här miljöerna, säger hon.

Fakta

Fyra nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats, meddelar Folkhälsomyndigheten. Sammanlagt har 14 813 smittade personer avlidit i Sverige.

Totalt har 1 148 641 personer i Sverige nu bekräftats smittade med covid-19.

7 115 096 personer har fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 83,3 procent av befolkningen (16 år och äldre).

Av dessa har 6 452 711 fått två doser, motsvarande 75,5 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre.

De nytillkomna dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.