RIKSBANKEN OCH RÄNTAN

Bedömare dissar Riksbankens nollränta

STOCKHOLM 20200922Riksbankschef Stefan Ingves håller pressträff med anledning av dagens räntebesked.Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060 Foto av Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

Riksbanken lämnar styrräntan på noll och där bedöms den bli kvar åtminstone tre år till.

Riksbanken fortsätter med gasen i botten, tyvärr, kommenterar Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson

Styrräntan kommer enligt Riksbankens egna ränteprognos, den så kallade räntebanan, att ligga kvar på noll under hela prognosperioden – det vill säga till andra kvartalet 2024 – åtminstone ett kvartal längre än den tidigare prognosen.

Och det är nog inte bara en signalpolitik. Torbjörn Isaksson ser en hög sannolikhet för att styrräntan verkligen kommer att ligga på noll tre år till eftersom Riksbanken fokuserar så starkt på inflationsmålet.

Detta trots att Riksbanksledningen bedömer att ekonomin närmar sig ett normalläge mot slutet av 2021, en betydligt ljusare bild än vad den tecknade för ett halvår sedan.

– Trots den enorma förändringen i utsikterna så fortsätter man att stimulera ekonomin mycket kraftigt och länge, säger Torbjörn Isaksson.

Tyvärr så

Han anser att Riksbanken stirrar sig alltför blind på inflationsmålet.

– Ja, tyvärr är det så.

TT: Varför säger du tyvärr?

– Det skapar spänningar i ekonomin, det riskerar att slå tillbaka längre fram, säger Isaksson.

Sådana spänningar kan vara kraftigt stigande bostadspriser och aktiekurser, ökade inkomstklyftor.

Banker ser fortsatt lågt inflationstryck i ekonomin, även om ekonomin väntas ta fart ordentligt när pandemin bedöms släppa sitt grepp.

Utesluter inte sänkning

"Konjunkturutsikterna ser lite ljusare ut nu än i februari men pandemin är inte över och inflationstrycket är fortsatt lågt. För att ge stöd åt ekonomin och för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet på 2 procent behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv", skriver Riksbanken.

Samtidigt fortsätter Riksbankens med sitt vidlyftiga stödköpsprogram på 700 miljarder kronor, allt för att pressa upp inflationen, även om Riksbanken räknar med att man är klar med tillgångsköpen i slutet av i år och att man därefter upprätthåller nivån på portföljen genom återinvesteringar när obligationer och certifikat som man har köpt löper ut.

Bankledningen, med chefen Stefan Ingves i spetsen, utesluter heller inte en räntesänkning.

"Det är också fullt möjligt att sänka reporäntan, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat", skriver Riksbanken i pressmeddelandet.

Högre BNP-prognos

Prognosen för KPIF-inflationen lämnas oförändrad på 1,5 procent i år, men höjs marginellt till 1,4 procent 2022. Tidigare låg den på 1,3 procent 2022. Till andra kvartalet 2024 räknar Riksbanken med att KPIF-inflationen ska ha nått målnivån på 2 procent.

Tillväxtprognosen för 2021 höjs till 3,7 procent, mot tidigare 3,0 procent, medan nästa års tillväxtprognos justeras ned något till 3,6 procent, mot tidigare 3,9 procent. BNP-tillväxten väntas därefter ligga på 2 procent 2023 och 2024.

Arbetslösheten väntas toppa 2021 på 8,6 procent för att stegvis sjunka till 7,2 procent i andra kvartalet 2024.

Olle Lindström/TT