DEN SVENSKA EKONOMIN

Allt ljusare för svensk ekonomi

Riksgälden ser ljusare på svensk ekonomi Bild: Fredrik Sandberg / TT

Ekonomi (TT)

Återhämtningen för svensk ekonomi och statsfinanser efter pandemin går snabbare än väntat.

Riksgälden drar därför ned obligationsupplåningen i såväl kronor som utländsk valuta när statsskulden bedöms fortsätta minska under 2022 och 2023.

Riksgälden räknar därmed att budgetsaldot blir positivt redan i år och man ser nu en förstärkning jämfört med förra prognosen på sammanlagt 55 miljarder kronor för 2021 och 2022.

"Vi ser också att det ljusnar på arbetsmarknaden, även om antalet långtidsarbetslösa endast väntas minska långsamt", säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad i ett pressmeddelande.

BNP-tillväxten höjs till 4,2 procent från tidigare 3,5 procent med en tillbakagång 2022 till 3,5 procent (tidigare 3,7 procent).

Riksgälden lyfter också inflationsutmaningarna.

"Skulle den senaste tidens uppgång dröja sig kvar längre än förväntat kan det leda till högre räntor och lägre tillväxt än i prognosen. Riksgäldens prognos är dock att inflationsuppgången är tillfällig", skriver Riksgälden.