DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Allt färre jobbar i slutenvården

Många sjuksköterskor har slutat arbeta inom slutenvården. Arkivbild Bild: Meek, Tore/NTB/TT

Vård (TT)

Under de senaste tio åren har nästan 2 500 anställda sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor försvunnit från slutenvården, visar en granskning av tidningen Vårdfokus. Det är en minskning med fem procent.

Framför allt är det biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som lämnat slutenvården, där sjukhusen ingår, men även barnmorskor som i många fall har gått över till primärvården.

Samtidigt har andelen sjuksköterskor inom primärvården ökat, fast inte i den utsträckning som motsvarar minskningen inom slutenvården. I stället har många valt en karriär utanför den kliniska vården, till exempel inom folkhälsa och forskning och utveckling.

Den största ökningen inom primärvården står dock ledningspersonal, handläggare och administratörer för. Totalt handlar det om 12 472 fler anställningar, en ökning med 49 procent, sedan 2010.