Allramålet: Risk att pengarna är förlorade

Allras tidigare vd Alexander Ernstberger döms i hovrätten till sex års fängelse och näringsförbud. Tre ytterligare män döms i hovrätten. Arkivbild. Bild: Carl-Olof Zimmerman/TT

Hovrätten ändrar tingsrättens bedömning i Allra-fallet. Fyra män döms bland annat för mutbrott och grov trolöshet mot huvudman. Men den tidigare friande domen kan innebära att pensionsspararnas pengar är borta, enligt åklagaren.

Tre tidigare högt uppsatta inom pensionsbolaget Allra (tidigare Svensk fondservice), samt en ytterligare man, döms till fängelsestraff för bland annat grovt mutbrott och trolöshet mot huvudman.

De döms för att ha gjort en medvetet dyr värdepappersaffär och samtidigt skott sig själva med utbetalningar i hundramiljonersklassen.

– Jag kan konstatera att det hovrätten dömer på är precis det material som låg till grund för domen i tingsrätten, det är egentligen ingenting som har förändrats, säger Thomas Hertz, åklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Men pengarna kan vara förlorade, säger Thomas Hertz. När han utredde ärendet och drev åtalet i tingsrätten hade han beslagtagit egendomar och tillgångar från de åtalade på drygt 200 miljoner kronor.

– Tingsrättens dom innebar genom ett penndrag att flera hundra miljoner kronor av brottsvinsterna släpptes fria. Det finns en påtaglig risk att pensionsspararna inte får tillbaka de pengarna nu.

– Det var som mest 242 miljoner kronor. Större delen av de pengarna var pengar som jag hade beslagtagit och förvarande på ett bankkonto. De pengarna skulle ha använts till att betala tillbaka till pensionsspararna.

Fängelsedomar

Allras grundare och vd Alexander Ernstberger döms i hovrätten för grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman. Han får sex års fängelse och näringsförbud.

Medgrundaren till Allra, även han åtalad, döms för grovt mutbrott och grovt häleri till fem års fängelse.

De två andra männen döms för bland annat grovt bokföringsbrott, grov bestickning och medhjälp till trolöshet för huvudman. De får fem respektive fyra års fängelse.

De män som åtalats och nu dömts har haft ställningar som vd, vice vd och förvaltningschef i Allra samt vd i Oak Capital.

De fyra männen har tidigare friats på samtliga åtalspunkter i tingsrätten. I hovrätten bedöms i stället brotten som grova och påföljden blir fängelsestraff och skadestånd för samtliga, samt näringsförbud och utreseförbud för två av männen.

"Brotten har varit grova med hänsyn till att de har rört betydande belopp. De har medfört ekonomisk skada för pensionsfonderna och inneburit missbruk av det särskilda förtroende som det innebär att förvalta pensionsmedel", skriver hovrättsrådet Christer Lundh i ett pressmeddelande.

Värdepappersaffären

De fyra männen, varav två av grundarna till Allra, var inblandade i en värdepappersaffär via ett bolag som heter Oak Capital. Den affären var långt dyrare än det marknadsmässiga priset och i samband med den affären fick två av de inblandade en utbetalning i hundramiljonersklassen. En affär som medförde skada för pensionsspararna, enligt åtalet.

Tingsrätten menade i sin dom att det inte gick att att bevisa bortom rimligt tvivel att affären inte var marknadsmässig. Hovrätten har kommit fram till att affären var brottslig.

"Enligt hovrätten har samtliga åtalade varit införstådda med upplägget, brottsplanen, och alla har varit aktiva i genomförandet och väsentliga för att realisera planen", skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

Åklagaren Thomas Hertz yrkade på mellan fem och sju års fängelse för de fyra männen.

Tea Oscarsson/TT

Fakta

Allra grundades 2008 under namnet Svensk fondservice. Bolaget fick 2013 kritik av Konsumentombudsmannen (KO), som krävde att Svensk fondservice ändrade sina aggressiva försäljningsmetoder.

I september 2013 bytte bolaget namn till Allra.

I februari 2017 stoppade Pensionsmyndigheten alla nyplaceringar i Allras fonder i premiepensionssystemet efter upprepade klagomål från sparare. En månad senare polisanmälde myndigheten Allra, som enligt Pensionsmyndighetens utredning har ägnat sig åt stora interna transaktioner utan att kunna motivera hur de gagnat spararna.

Också revisionsföretaget Deloitte, som 2016 granskade bolagets räkenskaper, anmälde Allra till Ekobrottsmyndigheten.

Den 1 oktober 2018 väcktes åtal mot fyra personer, däribland Allras vd. Åtalet rör grovt mutbrott, grovt bestickningsbrott, grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till sådan brottslighet, grovt penninghäleri samt grovt bokföringsbrott.

Huvudförhandlingen hölls i Stockholms tingsrätt mellan oktober till december 2019. Samtliga fyra som misstänktes för brott friades i tingsrätten. Domen överklagades till Svea hovrätt som nu har meddelat sin dom.