HOTEN MOT SKOGSBRUKET

8 av 10 skogsägare vill frivilligt öka naturvärdena i sin skog

Paul Christensson, LRF Skogsägarnas ordförande.

8 av 10 av Sveriges skogsägare vill arbeta för att öka naturvärdena i skogen, visar en LRF-undersökning. Men det kräver att en ny skyddsmodell, baserad på frivillighet, införs.

– Undersökningen visar att dagens naturvårdspolitik är kontraproduktiv eftersom skogsägare, som bygger upp höga naturvärden i sin skog, riskerar att bli av med sin mark. Det gör att många skogsägare är oroade och negativt inställda till att med dagens villkor utveckla och bevara naturvärden, säger Paul Christensson, LRF Skogsägarnas ordförande, i ett uttalande.

LRF menar att det behövs en ny metod för att frivilligt formellt skydd ska införas på liknande sätt som i Finland och Norge.

– En modell byggd på frivillighet skulle sannolikt öka den biologiska mångfalden i hela skogen, och inte enbart den som är formellt skyddad, eftersom skogsägarna då känner sig trygga i att utveckla naturvärden i hela skogen utan risken att bli av med sin mark, säger Paul Christensson.

8 av 10 skogsägare vill frivilligt öka naturvärdena i sin skog