Svenskar stöttar företag som tar ställning

Bild: Henrik Montgomery/TT

Att företag tar ställning i samhällsfrågor blir en allt viktigare faktor för att locka kunder. Nu syns en tydlig trend av konsumenter som värderar hållbarhet högt i Sverige. Det visar en rapport från analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence, som Dagens Nyheter har tagit del av.

Miljö och klimatet är en hjärtefråga för många. 66 procent av de tillfrågade svarar att de påverkas av företags hållbarhetsarbete i valet av produkter och tjänster. Enligt rapporten är det unga kvinnor som är mest måna om att företag ska värna om hållbarhet.

– Vill du som varumärke vara relevant för din samtid ska du också knyta an till frågor som engagerar målgruppen. Det förväntar sig konsumenter i dag, säger Eva Ossiansson, ekonomie doktor och forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Hon menar att teknisk utveckling och media har bidragit till att konsumenter kommunicerar mer med varandra och med företagen.

– På så vis blir kunden lika mycket fanbärare för varumärket som företagen traditionellt sett har varit, säger Eva Ossiansson till Dagens Nyheter.

DN: ”Kunden lika mycket fanbärare för varumärket”