DEN SVENSKA INDUSTRIN

Ledare: Bromsa Hybrit tills vi har fler svar

Bild: Adam Sundman/TT

Frågorna kring Hybritprojektet är åtskilliga, skriver SvD:s ledarskribent Peter Wennblad. Han vill att projektet ska sättas på paus innan frågorna är besvarade.

Peter Wennblad menar att Hybritärendet formellt bara handlar om några miljarder till ett företag, men att ett beviljat stöd i praktiken skulle innebära att staten och samhället binder upp sig för mycket mer.

”Alla kommande steg i Hybrit-projektet förutsätter enorma investeringar, framför allt i elproduktion och utbyggnad av elnäten. Vilka investeringar, och hur stora? Var? Vad kan konsekvenserna bli för elsystemet i sin helhet? Hur påverkas elpriserna om Hybrits elbehov ökar mycket snabbare än det går att bygga ut kraftproduktionen?” skriver han på SvD:s ledarsida och betonar att svaren på de många frågorna är få och vaga.

Han tycker att Energimyndigheten ska få i uppdrag att göra en djupgående konsekvensanalys innan myndigheten kan fatta beslut om Hybrits ansökan om 4,9 miljarder kronor från det så kallade Industriklivet.

”De två statliga bolagen bakom Hybrit måste tvingas att redovisa sina energiscenarier för ägarna - för regering, riksdag och allmänhet. De många frågorna om Hybrit förtjänar svar. Tills vi fått dem får projektet vänta”, skriver Peter Wennblad.

Ledare: Pausa Hybrit tills vi får ordentliga svar