EU:S FRAMTID

Ledare: Kvotering göder EU-skepsis

Viviane Reding har arbetat i 11 år för kvotering i hela EU. Bild: Vilhelm Stokstad / TT

Det nyligen klubbade EU-direktivet om kvotering till bolagsstyrelser är inte bara kontraproduktivt. Det bidrar också till en redan etablerad EU-skepsis, skriver SvD:s ledarskribent Maria Ludvigsson.

Norge har redan visat att kvotering i bolagsstyrelser inte leder till ökad jämställdhet. Trots det driver EU nu på liknande krav för alla medlemsländer.

Det är inte bara ett bakslag för jämställdheten. Det är ytterligare ett tecken på att EU bäddar för mer överstatlighet. Det får många medlemsländer att med rätta uttrycka skepsis till EU-projektet och att liksom Storbritannien snegla mot exit-skylten.

När Sverige den 1 januari blir ordförandeland i EU, finns ett tydligt uppdrag. Att värna om den allt mer undanträngda subsidiaritetsprincipen, menar Maria Ludvigsson.

”Det svenska ordförandeskapet bör handla om hur befogenheter kan återföras från unionen till medlemsländerna. Subsidiaritetsprincipen och jämställdhetens villkor kräver att makten finns så nära medborgaren som möjligt”, skriver hon.

Svenska Dagbladet: Kvotering gör fler till EU-hatare