KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Företagen inte redo för framtida kriser

Trots pandemi och krig i Ukraina är riskmedvetenheten på lång sikt relativt låg i de stora börsbolagen, skriver Di.

Tidningen hänvisar till årets undersökning av Hållbara bolag 2022 som visar att många företag inte förbereder sig för kommande plötsliga förändringar på grund av klimatkrisen.

– Det är viktigt att hållbarhetsagendan inte sätts isolerat i styrelserummen, den måste justeras efter dialog med externa intressenter och framtidsanalyser. Jag tror att många lyssnar på sig själva och den närmaste kretsen i för stor utsträckning. Ett större fokus på att kartlägga omvärldsfaktorer och dess påverkan på organisationen behövs, säger Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, till Di.

Di: Företagen inte redo för framtida kriser