BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Fack och arbetsgivare kraftsamlar mot brott i byggbranschen

Fackförbundet Byggnads och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen har enats om att inrätta en gemensam åtgärdskommission för att bekämpa arbetslivskriminaliteten i byggbranschen.

Det senaste decenniet har arbetslivskriminaliteten i byggbranschen blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad. I de värsta avarterna talar vi om ren jobbtrafficking och ett cyniskt utnyttjande av människor.

Därför ska Byggnads och Byggföretagens åtgärdskommission bland annat ta fram en plan för hur kontrollerna av att lagar och avtal följs ska bli fler och mer effektiv.

– Det är vårt ansvar som parter att gå i bräschen för arbetet att städa upp i byggbranschen. Nu måste vi gå från ord till handling, säger Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads.

– Utan nolltolerans mot fusk och kriminalitet blir konsekvensen problem med kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsmiljö. Vi vill fortsätta att verka för en bransch som i stället är attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Pressmeddelande: Byggnads och Byggföretagen inrättar åtgärdskommission för en byggbransch fri från fusk och kriminalitet