DE SVENSKA KRISSTÖDEN

1 200 företag drabbas hårt av smygändrat stöd

1 200 företag måste betala tillbaka hela eller delar av omställningsstödet larmar Visita, skriver Di.

Krisande företag som beviljats både omställningsstöd och hyresrabatt kan åka på en rejäl återbetalningssmäll till följd av ändrade regler som få känner till, enligt Visita. Orsaken är en lagändring som tillämpas retroaktivt från januari.

Nu rasar bransch- och arbetsgivarorganisationen mot lagändringen.

– Stödpengarna är redan använda, de flesta har inget överskott att betala återkraven med, säger Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson till Di.

Konsekvensen kan bli att 1 200 företag måste betala tillbaka nästan 97 miljoner kronor. 700 av företagen är hotell och restauranger.

Smygändrat omställningsstöd ger tung återbetalningssmäll: ”En väldig chock”