DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Wennemo till ministern: Två akuta saker som måste lösas

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo. Bild: Sören Andersson/Janerik Henriksson/TT

Den senaste tidens överenskommelser mellan fack och arbetsgivare visar att den svenska modellen fungerar väl. Det menar Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo. Men det finns tydliga hot och därför måste arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) omgående göra tydliga prioriteringar, menar hon.

Trots alla hot mot den svenska modellen så mår den ovanligt bra. Det menar Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

− Det är väldigt stort att man har lyckats med det nya avtalet om trygghet och omställning. Det har ju varit jobbigt för alla parter att bli överens och att hitta balanspunkten som alla kan leva med. Och nu har ju också LO klivit in. Det har varit en lång resa, men nu är det gjort.

Hon understryker vikten av att fack och arbetsgivare kommer överens, men också att det förslag som nu finns på bordet, den så kallade LAS-överenskommelsen, är framåtsyftande. Sverige bemöter nu den kritik som OECD tidigare har framfört kring att vi har ett alldeles för bra arbetsrättsligt skydd för dem som har ett jobb och ett för dåligt för dem som har svag anknytning till arbetsmarknaden.

− Det är kritik som man nu har adresserat. Till det kommer hela omställningsdelen, säger Irene Wennemo.

Hon menar att det är viktigt att fack och arbetsgivare fattar gemensamma beslut. Det är ett tecken på den svenska modellens styrka, menar hon.

Fyra står utanför

Det var för ett par veckor sedan som beskedet om att LO skriver på LAS-överenskommelsen kom. Men vägen dit har inte varit helt enkel och det är fortfarande fyra LO-förbund som har valt att stå utanför. Men Irene Wennemo tror inte att det är ett lika stort problem nu som det var förut.

− Det var mer irriterad stämning tidigare. Nu är det mer fokus på möjligheterna i det här än på förlusterna, säger hon.

Hon lägger en parallell till Saltsjöbadsavtalet som skrevs för mer än 80 år sedan.

− Det viktigaste var kanske inte avtalets innehåll, utan att man fick en bred acceptans för hur den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar och man fick igång en massa arbete mellan parterna på massa olika nivåer.

− Det tror jag att det här också kan leda till.

Modellen bra i pandemin

Men det är inte bara LAS-överenskommelsen som är bevis för att den svenska modellen mår bra, enligt Irene Wennemo. Även hanteringen av pandemin blev bättre tack vare parternas delaktighet, anser hon.

− Partsarbetet var viktigt i den här situationen. Vi klarade den ekonomiska krisen ganska bra. Trots att vi, till skillnad från många andra länder, inte hade någon modell för korttidsarbete på plats, men regeringen lyckades ju på nolltid att trolla fram en, inte perfekt, men med tanke på omständigheterna välfungerande modell.

Hon understryker att tack vare att modellen är decentraliserad och att parterna var delaktiga så fungerade det relativt väl.

− Magdalena Andersson kan göra vissa saker, men det bygger på att parterna vill använda metoderna och skriver kollektivavtal i ett rasande tempo trots att det pågår fullt med uppsägningar och det samtidigt pågår en avtalsrörelse.

Hon tycker att händelserna under pandemin visar hur hängivna fackförbunden är till sina branscher, till företagen och till den svenska modellen.

− Jag är imponerad över att man så snabbt kunde leverera så mycket och att man la alla konflikter åt sidan och var helt målinriktad på att skriva avtal, säger Irene Wennemo.

EU-förslag hotar

Men det finns hot mot modellen. Inte minst är parterna både oroade över och irriterade på den politiska inblandning som sker, inte minst från EU-håll. TN har vid flera tillfällen bland annat skrivit om EU:s krav på minimilöner, som rycker allt närmre.

Kommer den svenska modellen må sämre framöver?

− Jag tror att det är jätteviktigt att parterna har samarbetat kring det här. Om fack och arbetsgivare står upp för modellen, så är det svårare för EU att nästla sig in.

− Men i den sociala pelaren finns flera saker som är hotfulla, säger hon.

Hon nämner, förutom minimilönerna, lönetransparensdirektivet och plattformsförordningen.

− EU har ambitioner för arbetsmarknaden som verkligen inte synkar med den reglering som vi har i Sverige. De har en bristande respekt för vår särart. De tycker att den är fantastisk vad gäller resultat, men de vill gärna in och peta i den, vilket ju är lite paradoxalt, säger Irene Wennemo.

Men trots alla lagstiftningsförslag från EU-håll är det ändå inte det största hotet mot den svenska modellen, menar hon.

− Organisationsgraden på LO-sidan måste bekymra en. Det är för låg andel som är med i facket, säger hon.

Hon konstaterar att tjänstemännens höga anslutningsgrad är unik och menar att tjänstemannafacken har varit duktiga på att hitta medlemmar, inte minst i nya branscher.

− LO-sidan har större utmaningar. Att ha många som är medlemmar i facket ger en legitimitet, säger hon.

Viktigt med lokalt engagemang

Framför allt menar Irene Wennemo att det är viktigt att ha ett engagemang på lokal nivå, för att kunna använda den svenska modellens möjligheter till flexibilitet, för att anpassa avtal till de förhållanden som gäller lokalt.

− En ombudsman som kommer från central nivå och hälsar kan aldrig riktigt förstå vad som är viktigt och vad som är de rätta eftergifterna att göra för att verksamheten ska fungera väl.

Vad behöver LO göra för att bli mer attraktivt och få människor mer engagerade?

− Jag ska inte ge dem för mycket råd, för jag är inte rätt person att göra det. Jag jobbade länge på LO och siffrorna såg inte bra ut då heller. Det här är svårt.

Det här avtalet som parterna nu har tecknat och där LO till slut är med – är det ett tecken på att modellen faktiskt står sig?

− Ja, det måste jag nog säga. Och nu har tjänstemännen fått en tydligare egen roll och ett eget ansvar, vilket jag tror är bra.

TN gör intervjun med Irene Wennemo samma dag som statsminister Magdalena Anderssons regering tillträder och statsråden presenteras. Trots att det i spekulationerna inför regeringsdeklarationen fanns gott om spekulationer om att Irene Wennemo själv skulle bli statsråd är hon fortsatt gd på Medlingsinstitutet. På frågan om varför hon inte blir statsråd svarar hon ”ingen aning”.

− Men gillar man den svenska arbetsmarknadsmodellen, som jag gör, så gillar man verkligen det jobb jag har idag. Jag känner mig väldigt nöjd med den positionen och det uppdrag jag har.

Vad blir de viktigaste frågorna för arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att arbeta med under de månader som är kvar till valet?

− Det är två saker. Det ena är att LAS-överenskommelsen ska ros i land. De håller ju på för fullt nu med propositionerna. Det är alltid handpåläggning in i det sista, det är avvägningar och olika synpunkter, säger Irene Wennemo och fortsätter:

− Sedan är det minimilönedirektivet, som kommer att tas på högkant till våren. Det är då trialogförhandlingarna kommer genomföras och det kommer att vara en jätteviktig förhandling för Sverige. Man får ju absolut inte tappa något av det som är viktigast. Det är en tuff uppgift och hon kommer verkligen ha fullt upp.

Vad krävs för att den svenska modellen ska fortsätta må bra?

− Att parterna fortsätter tar så mycket ansvar de bara kan och att de fortsätter med det här goda samarbetet. Och att man har tålamod med att det ibland tar lite tid att komma i mål och förhandla i botten innan man rusar till politiken för att man vill ha en lagstiftning som är i linje med vad man själv gillar, men som den andra parten kanske inte gillar, säger Irene Wennemo.