ARBETSKRAFTSINVANDRING

Succéföretagaren tjänar inte som en vd – riskerar utvisning

Migrationsverket utvisar gladeligen en invandrare som skapar värde och jobbmöjligheter även för svenska medborgare, menar Adelric Wong. Bild: Privat

Adelric Wong har en svensk universitetsexamen och är vd för ett prisvinnande startup-företag. Men nu riskerar han utvisning. ”Migrationsverket kräver att jag ska ha lika hög lön som vd:ar i större företag", säger han.

Adelric Wong valde att plugga på Göteborgs universitet för att Sverige var ett av de länder som han bedömde att han hade störst möjlighet att få ut sin fulla potential i. Och han är på god väg! Det lilla startup-bolag som han och tre svenska kollegor driver har vunnit flera priser och är på god väg att växa och utvecklas.

– Jag är vd för ett företag som heter Vattn. Vi vill hjälpa markägare att säkerställa att de har tillgång till rent dricksvatten i sina brunnar, säger Adelric Wong.

Företaget är ett resultat av ett samarbete mellan tre då för varandra okända killar, som på tävlingen Hack for Sweden kom på idén och vann själva tävlingen. En av prisutdelarna vid Hack for Sweden var dåvarande digitaliseringsminister Anders Ygeman, som idag är migrationsminister. Efter några månader bestämde de sig för att faktiskt starta företaget tillsammans med ytterligare en kompanjon.

– Som mjukvaruingenjör älskar jag att komma på nya idéer och genomföra dem. Jag gör inte det här för att tjäna pengar utan för att förverkliga idéer. Då har jag något att vara stolt över!

Har fått bidrag och utmärkelser

För att ha möjlighet att utveckla företaget så mycket som möjligt har Adelric Wong valt att flytta till Visby, där företaget har sin bas.

Tanken med företaget är att förenkla livet för i första hand de miljoner svenskar som tar sitt vatten från egna brunnar, men i framtiden kan företaget också komma att expandera utomlands. Under de två år som företaget har funnits har det tilldelats såväl startupbidrag från Vinnova som ett antal priser och utmärkelser, bland annat SKAPA-priset till minne av Alfred Nobel. Förutsättningarna för företagets framtid ser helt enkelt väldigt goda ut.

– Men allt det där spelar ingen roll i Migrationsverkets ögon, för jag riskerar fortfarande att bli utvisad. Det utvisar gladeligen en invandrare som skapar värde och jobbmöjligheter även för svenska medborgare, säger Adelric Wong.

Som startup kan företaget än så länge inte betala fullt så höga löner som mer etablerade bolag ger till sina vd:ar och andra personer i ledande positioner.

– I till exempel USA, Kanada, Nya Zeeland och andra länder finns det arbetstillstånd för personer som grundar en startup. Problemet är att i Sverige finns det inte något sådant för icke EU-medborgare, säger Adelric Wong, som själv är medborgare i Singapore.

Finns bara två alternativ

Han förklarar att i Sverige finns det bara två alternativ för den som vill ha ett arbetstillstånd. Det kräver att du bland annat äger minst 50 procent av företaget, vilket är ovanligt när det gäller startup-företag. Det andra är ett vanligt arbetstillstånd. Och det är kravet på jämförbara löner blir aktuellt – något som alltså inte fungerar i Adelric Wongs fall.

– Genom att Migrationsverket kräver att jag ska ha lika hög lön som vd:ar i större företag, så är det väldigt svårt för en tredjelandsmedborgare som jag att få arbetstillstånd i Sverige.

Min familj sålde sitt hus och flyttade till en mindre lägenhet för att bekosta min utbildning.

Adelric Wong är noga med att betona att han arbetar och gör rätt för sig här i Sverige. Och inte nog med det: han betalade även sin universitetsutbildning, till skillnad från alla svenska medborgare, som ju får utbildningen kostnadsfritt. Sammanlagt 417 000 kronor betalade han för de tre årens utbildning.

– Min familj sålde sitt hus och flyttade till en mindre lägenhet för att bekosta min utbildning.

– Men när jag tittade på utbildningen var det inte bara kostnaden eller själva utbildningens utformning som var viktig, utan även möjligheten att starta bolag i Sverige. Och näst efter Silicon Valley är Sverige bäst på startup-bolag, säger Adelric Wong.

Har sökt annat jobb

Sedan i somras, när han tog examen, arbetar han nu heltid i företaget som han själv och hans kompanjoner har skapat. Men det kommer han sannolikt inte kunna göra under någon längre tid. Eftersom det inte finns något uppehållstillstånd för entreprenörer som vill driva startup-företag i Sverige har han även sökt deltidsjobb för att kunna leva upp till de lönekrav som Migrationsverket har. I väntan på en anställning har han också valt att inte söka nytt uppehållstillstånd.

− Eftersom det inte finns något särskilt uppehållstillstånd för startup-företag skulle jag med all sannolikhet få nej.

Nu verkar det dock som att han har kommit ett steg på vägen.

− Efter ett antal avslag på ansökningar har jag nu fått några konkreta anställningserbjudanden och tackat ja till ett, säger han.

Men det är inte helt enkelt. För att säkerställa att han har de förutsättningar, till exempel vad gäller inkomst och försäkringar, som Migrationsverket kräver, så tar anställningsprocessen en tid att genomföra. Adelric Wongs förhoppning är att kunna börja arbeta hos sin nya arbetsgivare i januari.

Men en deltidsanställning i ett annat bolag minskar självklart tiden som han lägger på sitt och kompanjonernas företag. Det är en risk han tar, för det innebär samtidigt att företaget kanske inte kan utvecklas i den takt som det skulle om han hade haft möjlighet att helt fokusera på det.

– Företaget är svenskt och framtida anställda kommer med all sannolikhet att vara svenskar. Jag älskar att förverkliga idéer och det är en svensk marknad, så vårt företag kommer innebära ekonomisk tillväxt för Sverige.

Vill anställa i Sverige

Han berättar om den stora marknaden som finns för företagets tjänst och om kundernas intresse.

Hur länge tror du att det dröjer tills ni kan börja anställa?

– Ett till två år, tror jag. Ett år om allt går fantastiskt bra, men mer realistiskt är kanske två år, säger Adelric Wong.

Finns kompetensen ni söker i Sverige?

– Jag känner till många fantastiska studenter på svenska universitet och högskolor som absolut har den kompetens vi kommer att vi behöva.

Adelric Wong menar att han hamnar mellan de politiska stolarna.

– Å ena sidan har du partierna till vänster, som mest engagerar sig i flyktingar och asylsökande. Å andra sidan har du högerpartierna och nationalisterna, som vill begränsa invandringen. Så en grundare av ett startup-företag blir inte en prioritet för någon politisk sida.

Väl kända problem

Amelie Berg är expert på kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Hon konstaterar att Adelric Wongs problem är väl kända.

− Liknande fall har tyvärr förekommit mer än en gång de senaste åren. Vi har påtalat det här under lång tid.

Hon efterfrågar ett särskilt uppehållstillstånd för startup-företagare från länder utanför EU – något som hon också har lyft i arbetet med den nyligen avslutade statliga utredningen om arbetskraftsinvandring. I utredningens delbetänkande ”Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring”, som presenterades i början av det här året finns förslag på ändringar i lagstiftningen om möjligheten att bedriva näringsverksamhet i Sverige.

”Dagens regelverk för utländska entreprenörer som önskar bedriva näringsverksamhet i Sverige tillkom under en tid när arbetsmarknaden såg annorlunda ut", säger Amelie Berg. Bild: Ernst Henry Photography

− Förslaget i utredningen innebär i stort sett bara att de krav, som Migrationsverket ställer idag ska framgå av lagstiftningen, dock med vissa ändringar, säger Amelie Berg och fortsätter:

− Dagens regelverk för utländska entreprenörer som önskar bedriva näringsverksamhet i Sverige tillkom under en tid när arbetsmarknaden såg annorlunda ut. Reglerna behöver göras mer ändamålsenliga för att Sverige ska kunna stärka sin attraktionsförmåga. Dessutom behövs en särskild möjlighet för startup-företag att etablera sig i Sverige.

Vi behöver få hit företag och entreprenöriella personer som kan bidra till utvecklingen av ny teknik och vårt gemensamma välstånd.

Flera länder inom EU har redan har olika typer av visum eller tillstånd för startup-företagare, men det har inte Sverige.

− Sverige har inte utarbetat särskilda visum eller uppehållstillstånd för startup-företag och inte heller vidtagit andra effektiva insatser för att attrahera utländska entreprenörer, säger Amelie Berg.

Hon tycker att det borde ligga i Sveriges och därmed regeringens intresse att lösa problemet.

− Vi behöver få hit företag och entreprenöriella personer som kan bidra till utvecklingen av ny teknik och vårt gemensamma välstånd.

TN har kontaktat Migrationsverket för en kommentar. Presskommunikatör Robert Haecks svarar:

”Vi följer den lagstiftning som vi har att förhålla oss till. Vi som myndighet prövar den utifrån hur den är skriven. Det är sedan domstolen som tolkar lagen, de kan också göra en överprövning som ger vägledning och prejudikat.

Anser man att lagstiftningen behöver ändras och skrivas specifik för en typ av företag så som start up behöver man vända sig till lagstiftaren, alltså politiker. Vi prövar även i fortsättningen rätten till uppehållstillstånd för egna företag enligt de kriterier som är gemensamma för samtliga sökande.”

TN har även sökt migrationsminister Anders Ygeman. Statsrådets pressekreterare låter meddela att statsråd inte kan uttala sig om myndighetsbeslut i enskilda ärenden och hänvisar till ansvarig myndighet.