FACKENS FRAMTID

Stödet för SD ökar bland LO-medlemmar

Stödet bland LO-medlemmar ökar för SD. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

Andelen LO-anslutna som sympatiserar med Sverigedemokraterna har ökat samtidigt som andelen som sympatiserar med Socialdemokraterna minskat.

Det sammanlagda stödet för de fyra borgerliga partierna och SD är större än för de rödgröna partierna bland LO-anslutna.

Det visar SCB:s stora partisympatiundersökning.

I november sympatiserade 22,3 procent av LO-anslutna med SD. I senaste majundersökningen har den siffran ökat till 25,8 procent. I november sympatiserade 40,1 procent med S, en siffra som sjönk till 35,1 procent i maj.

I novembermätningen var Vänsterpartiet tredje största parti bland LO-medlemmar. Den platsen har nu övertagits av Moderaterna, som får 12,6 procent, en ökning med 1,1 procentenhet sedan i november. Vänsterpartiet får 11,2 procent, en minskning med 1,8 procentenheter.

Skiftar med kön

Även Centern och Kristdemokraterna ökar sitt stöd något bland LO-medlemmar, medan Liberalerna halverar sitt stöd.

Räknar man ihop de fyra borgerliga partierna plus SD, så har de ett högre stöd, 49,9 procent, jämfört med de rödgröna, 48,9 procent.

Tittar man däremot på den nya konstellationen M, KD och SD, så får de 44 procent medan S, C, V och MP får 54,8 procent.

LO-medlemmarnas partisympatier skiftar med kön. Tittar man på män så är skillnaden mellan de som sympatiserar med SD respektive S bara 3,6 procentenheter till socialdemokraternas fördel.

För LO-kvinnor är skillnaden i sympatier för SD respektive S hela 30,5 procentenheter till socialdemokraternas fördel. 12,6 procent sympatiserar med SD medan 43,1 procent sympatiserar med S.

Åldersmässigt har SD sitt starkaste stöd i gruppen 55-64 år. Lägst stöd har partiet i gruppen 18-24 år. Socialdemokraterna är starkast i gruppen 75 år och äldre och svagast i gruppen 25-34 år.

Owe Nilsson/TT

Fakta

Undersökningen genomfördes i maj 2021 med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 216 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Det totala individbortfallet uppgår till 49,5 procent. Det totala antalet svarande är 4 656, vilket motsvarar 50,5 procent.

Källa: SCB