DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

SCB: 8,5 procent arbetslösa

Ekonomi (TT)

I augusti var 479 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Eftersom SCB har ändrat beräkningsmetod för arbetslöshetsstatistiken görs ingen jämförelse med motsvarande månad 2020.

Antalet sysselsatta uppgick till 5 124 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,2 procent.

Enligt säsongsrensad och utjämnad data (så kallade trendvärden) var arbetslösheten 8,9 procent i augusti, jämfört med 9,0 procent månaden före.