DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Nyanmälda platser på rekordnivåer – ”Problem”

Bild: Jessica Gow/TT

Antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen är på nya rekordnivåer. Stockholms Handelskammare menar att det tyder på problem med matchningen.

142 892 nya platser anmäldes till Arbetsförmedlingen i december 2021. Det är den i särklass högsta nivån sedan 1980. Samtidigt noteras 138 761 som kvarstående lediga platser, vilket är platser som ännu inte har tillsatts. Även den siffran är den i särklass högsta för tidsserien.

– Det indikerar tydligt att konjunkturen är stark och att arbetsgivare aktivt söker personal, men att man har svårt att lyckas anställa. Det är uppenbart att det finns ett strukturellt problem i botten när utbudet på arbetssökande inte kan möta det företagen efterfrågar, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Ny data: Nyanmälda platser och kvarstående platser hos Arbetsförmedlingen på rekordnivåer