JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Nya insatser ska öka utrikesfödda kvinnors jobbchanser

Bild: Jessica Gow/TT

Arbetsförmedlingen och flera myndigheter får nytt regeringsuppdrag att öka utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden, enligt ett pressmeddelande.

– För att bryta segregationen och öka jämställdheten måste fler utrikes födda kvinnor komma i arbete, få en egen försörjning och med det få friheten att bestämma över sina egna liv, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark i ett skriftligt uttalande.

Åtgärderna är en del av regeringens satsning på 28 miljoner kronor per år 2022–2024 som syftar till att stärka arbetet för att nå de jämställdhetspolitiska målen, det så kallade Jämställdhetslyftet.

Bland insatserna finns ökad kunskapsöverföring, förbättrad samverkan mellan myndigheter och ett jämlikt bemötande.

Uppdraget ska samordnas av Arbetsförmedlingen och rapporteras till regeringen 31 mars 2023.

Pressmeddelande: Nytt uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden