KOMPETENSKRISEN

Nya friska pengar ska lotsa rätt kompetens till industrin

Bild: Marcus Ericsson/TT

Kompetenskrisen plågar svensk metallindustri - nu ska pengar från Vinnova minska bristen.

16 miljoner satsas i Vinnovas program ”Hållbar metallindustri - kompetensförsörjning”.

– En god kompetensförsörjning är avgörande för att svensk metallindustri ska kunna behålla och stärka sin globala konkurrenskraft och sociala hållbarhet. Det är en av metallindustrins allra viktigaste utmaningar. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan finansiera fyra nya projekt inom Metalliska material som på olika sätt kommer att stärka metallindustrins kompetens och attraktivitet, säger Lotta Sörlin, biträdande programchef för Metalliska material, i ett pressmeddelande.

Metal Supply: Läs mer om de fyra projekten