DET NYA ARBETSLIVET

Myndighet får hård kritik av företagen

Arbetsmiljöverket får kritik i ny rapport. Företagen anser att de inte får tillräckligt med stöd för att kunna efterleva krångliga regler, skriver Svenskt Näringsliv.

– Det kokar ner till att det finns ett behov och en önskan om mer stöd och rådgivning när det gäller tolkning och tillämpning om regelverket, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

I rapporten ”Arbetsmiljöverket 2.0” ger företag bilden av att inspektioner och inspektörerna väldigt varierande. Några företag upplever att de har haft en intresserad inspektör som kommer med bra tips, medan andra upplever att inspektioner till och med kan vara hotfulla eller att de upplever att inspektörerna bara verkar leta fel och hitta möjligheter att straffa arbetsgivare.

– Företagen har en önskan om ett bemötande och en attityd som i större utsträckning visar att Arbetsmiljöverket vill hjälpa till. Det är något som många saknar, säger Anna Bergsten.

Myndighet får hård kritik