DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Mörkertalet på arbetsmarknaden – svenskfödda största problemet

Bild: Mostphotos

När man höjer inkomstkravet för vem som klassas som förvärvsarbetande är det i gruppen svenskfödda som det största mörkertalet finns, skriver Kvartal.

Genom en omfattande granskning kan Kvartal presentera hittills okända data om den svenska arbetsmarknaden. Till skillnad från vad som brukar framföras i debatten om självförsörjning är det inte utrikes födda som är det största problemet – utan personer födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar.

När man höjer inkomstkravet för vem som klassas som förvärvsarbetande är det i den gruppen som det största mörkertalet finns.

– Jag hade väntat mig att det skulle vara tvärtom, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, till Kvartal.

Mörkertalet på arbetsmarknaden – svenskfödda största problemet