FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Mejlförbud för chefer sprider sig i EU

Bild: Michael Erhardsson

Flera europeiska länder förbjuder statsanställda chefer att kontakta sina anställda efter arbetstid. Detta för att förebygga stress i tider av distansarbete, skriver tidningen Chef.

Belgien är nu det tredje landet i ordningen som inför en lag i detta hänseende. Från och med den 1 februari i år har statliga tjänstemän varken rätt att ringa eller på annat sätt kontakta anställda utanför arbetstid. Såvida det inte handlar om nödsituationer.

Tidigare har Portugal infört en liknande lag, där det till och med kan leda till böter. Även Irland har infört en begränsning i kontakten med medarbetarna.

Därtill försöker Europaparlamentet få till en lagstiftning inom EU som garanterar rätten för alla europeiska medarbetare att helt koppla ifrån arbetet utanför arbetstid.

Chef: Mejlförbud för chefer sprider sig