DEBATTEN OM KVOTERING

Kritik mot EU-lag om könskvotering i styrelser – ”Skadlig”

Carina Lindfeldt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography AB

Näringslivet riktar kritik mot EU:s nyklubbade lagförslag om könskvoterade bolagsstyrelser. "Ett oskäligt ingrepp i äganderätten", säger Svenskt Näringslivs Carina Lindfeldt till magasinet Fokus.

Sverige drev närmast ensam linje mot EU-förslaget om könskvotering till de större börsföretagens styrelser, som röstades igenom den 14 mars och väntas implementeras i Sverige om några år.

Beslutet hyllas av fackförbundet Ledarna, där ordföranden Andreas Miller ser slutet på gamla, "ingrodda patriarkala normerna med outtalad kvotering för män".

Men kvotering kritiseras också för att inte göra skillnad för jämställdheten inom arbetslivet.

En av dem är Maija Inkala, talesperson på Allbright, som menar att förändringen måste komma inifrån.

– Det finns en risk att vi behandlar symptomet och inte själva problemet, säger hon.

Svenskt Näringslivs avdelningschef för arbetsmarknad, Carina Lindfeldt anser att Sverige istället för kvoteringar borde gå samma inslagna väg att utbilda kvinnor, få ut dem på arbetsmarknaden, behålla dem där under deras familjebildning och uppmuntra dem till ledarskap.

– Den här åtgärden är ett oskäligt ingrepp i äganderätten och därför principiellt skadlig, säger Carina Lindfeldt.

Fokus: Könskvotering i styrelser - "oskäligt ingrepp i äganderätten"