DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Kafé gjorde allt rätt – fastnade i Tillväxtverkets onda spiral

I mitten av mars förra året störtdök omsättningen för kafékedjan Ditt café där det legendariska Göstas konditori ingår. Vd:n Fredrik Olsson sade upp 40 medarbetare och korttidspermitterade övriga anställda. Nu har strulet med stödet från Tillväxtverket fått honom att ångra att han sökte det från början.

Kedjan Ditt café följde regeringens uppmaning att hålla i, hålla ut och korttidspermittera. Men hade företagaren Fredrik Olsson vetat hur strulig processen kring stödpengarna skulle bli hade han inte velat ha några. ”Oro, ångest och sömnlösa nätter”, säger han.

Ärenden har blivit staplade på hög i månader och Förvaltningsrätten drunknar nu i överklaganden. Häromdagen avslöjade Uppdrag Granskning att Tillväxtverket har tappat kontrollen över sin uppgift att hantera krisstöden och att en rad företag har hamnat i kläm.

En av dem är Fredrik Olsson som driver totalt 13 kaféer och konditorier i Jönköpings län, varav ett är det legendariska Göstas konditori i Smålandsstenar. Innan pandemin var det 130 personer på lönelistan, idag är det 70.

Tvingades säga upp 40 anställda

I mitten av mars förra året störtdök omsättningen när pandemin slog till och Fredrik Olsson tvingades säga upp 40 medarbetare, varav 28 tillsvidareanställda. Merparten av övriga anställda korttidspermitterades enligt regeringens uppmaning till företagen att ta chansen att ansöka om stöd för att hålla kvar kompetensen genom krisen.

Det gick snabbt för Ditt café att få permitteringsstödet på 473 000 kronor för den första perioden mars-maj. I slutet av juni gjorde Tillväxtverket en avstämning men sedan fick Ditt café vänta ända till början av oktober innan beslutet kom – ett beslut som sa att fem av medarbetarna inte beviljades stöd.

Dröjer månader

Ditt café överklagade beslutet i mitten av oktober, men fortfarande är ärendet inte klart. Det innebär att det inte heller beviljas några pengar för efterföljande perioder. Ibland dröjer det många månader innan Fredrik Olsson hör någonting om överklagan och avstämningar för efterföljande perioder.

Varför ska vi ligga och betala för stödet när vi inte vet om vi får det? Det hade varit mycket bättre att säga upp fler från början och gå ner på minsta möjliga personalstyrka

Hade han vetat att det kunde bli så mycket krångel kring Tillväxtverkets processer skulle han ha vidtagit andra åtgärder, menar han.

– Då hade vi inte sökt stöd från Tillväxtverket. Inget företag vill ha stödpengar – vi vill klara oss själva. Det är inte vi som har försatt oss i den här situationen och de som tjänar på att företagen korttidspermitterar är staten och skattebetalarna, säger han och förtydligar att pengarna går till de anställda och inte ned i företagens fickor. Tanken är att undvika arbetslöshet.

Även om han helst inte vill säga upp skulle företaget må bäst ekonomiskt av att dra ner på antalet anställda.

– Varför ska vi ligga och betala för stödet när vi inte vet om vi får det? Det hade varit mycket bättre att säga upp fler från början och gå ner på minsta möjliga personalstyrka, med anställda som jobbar heltid och som vi betalar lön för.

Det känns som att både Tillväxtverket och regeringen skiter i de här företagen och låter dem gå omkull i stället

Kafé- och restaurangbranschen har generellt låga vinstmarginaler och det är få som har pengar i ladorna för att hålla ut i åratal, poängterar han. Om företag som fortsätter i tron om att få stöd sent omsider får avslag går de kanske i konkurs i stället.

– Tusentals företagare genomlider nu oro, ångest och sömnlösa nätter. Det känns som att både Tillväxtverket och regeringen skiter i de här företagen och låter dem gå omkull i stället.

”Känns taget ur luften”

Han kan dock förstå varför Tillväxtverket vill titta närmare på en av de medarbetare som inte har beviljats korttidsstöd. Det handlar om att Ditt café tog över anställningen av ägaren till ett företag som köptes i januari.

Man blir förbannad för att man blir misstrodd

Men att de andra fyra får avslag förstår han inte alls. Enligt Fredrik Olsson finns det inget som särskiljer dem från de andra som han har beviljats korttidsstöd för. Samtliga är tillsvidareanställda och har jobbat minst två år i företaget. En av dem har varit anställd sedan 1985.

– För oss känns det helt taget ur luften. Man blir förbannad för att man blir misstrodd.

Tillväxtverket motiverar sitt beslut med att det saknas arbetsgivardeklarationer för de fem medarbetarna från jämförelsemånaden. Det stämmer inte, enligt Fredrik Olsson, och den 20 oktober överklagade Ditt café beslutet.

En och en halv månad senare, i början av december, återkopplade Tillväxtverket och bad om ännu fler uppgifter som skulle vara myndigheten tillhanda inom en vecka.

Det är horribelt dåligt! Visst, Tillväxtverket är säkert högt belastat men vad är då inte vi företagare?

Företaget samlade ihop och skickade in en mängd dokument som bevis på att de fem hade varit anställda och fått lön i jämförelsemånaden december 2019. Det handlade om arbetsgivardeklarationer från Skatteverket och från företaget, lönespecifikationer, utbetalningslistor från banken och överlåtelseavtalet för företaget som Ditt café köpte.

I början av mars hade Fredrik Olsson fortfarande inte hört något från Tillväxtverket och när han då hörde av sig fick han svaret att ärendet skulle skickas till Förvaltningsrätten.

– Ska det ta tre och en halv månad att komma på det? Det är horribelt dåligt! Visst, Tillväxtverket är säkert högt belastat men vad är då inte vi företagare? Och vi ska alltid göra rätt och vara snabba med återkoppling…

Tillväxtverket håller i pengarna

Så länge ärendet för den första perioden inte är klart får Ditt café inget stöd för de andra perioderna heller för de medarbetare som fått avslag. Fredrik Olsson frågar sig vad som händer om företaget får avslag på det första beslutet. Kommer Tillväxtverket att fortsätta att hålla i pengarna tills det första ärendet är avgjort? Tas medarbetarna bort även från de andra ansökningarna?

Det handlar om drygt 700 000 kronor som vi inte är helt säkra på att få. När är det avgjort? Till hösten eller nästa år?

Efter den första utbetalningen för ett år sedan har Ditt café inte fått några ytterligare beslut om stödpengar för senare perioder. Och nu är det dags att ansöka för perioden december-maj.

– Vi har samma personer permitterade fortfarande men vi vet inte hur det blir med stöden för period två, tre, fyra. Det handlar om drygt 700 000 kronor som vi inte är helt säkra på att få. När är det avgjort? Till hösten eller nästa år? Tillväxtverket har ju över 5 000 överklaganden som ligger.

Fredrik Olsson anser att Tillväxtverket har mycket att lära av Skatteverket när det gäller kommunikationen med företagare.

– Ta hand om ärendet, ha en snabb dialog om något är oklart, kolla om det är rimligt att se till att avstämningen blir färdig och ur världen.