DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Här har arbetslösheten bland utrikesfödda minskat: ”Jättepositivt”

I flera kommuner har nystartade små företag visat sig vara en väg framåt för att få fler utrikesfödda i arbete, uppger SVT.

Skillnaden har ökat mellan andelen arbetslösa inrikes- och utrikesfödda i Sverige, enligt en SVT-undersökning. Många kommuner kämpar med att få fler utrikesfödda i arbete, och på flera håll har nystartade små företag visat sig vara en väg framåt.

Det finns kommuner som lyckats få ner andelen arbetslösa bland utrikesfödda, till exempel Högsby kommun.

Här har arbetslösheten bland utrikesfödda minskat: ”Det är jättepositivt”