Frånvaron fortsätter att öka i företagen

Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry, Mostphotos

Smittspridningen och restriktionerna slår hårt mot näringslivet. Flera företag vittnar om stora problem när frisk personal inte kan komma till jobbet.

Kombinationen av restriktioner och fler smittade har varit tuff för många verksamheter runt om i landet då anställda inte kan gå till jobbet. Framför allt den så kallade karantänsregeln har slagit hårt mot företagen. Även om reglerna mildrades häromdagen (se faktaruta) brottas många med höga frånvarotal, där friska personer tvingas stanna hemma från jobbet.

– Det är väldigt många som är frånvarande nu. Det är inte bara sjukfrånvaro, det är även många som är hemma med sjuka barn. Många väntar också på provsvar efter att ha varit i kontakt med någon med covid 19 eller så sitter de i karantän på grund av att någon i hushållet är smittad, förklarar Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

All personalintensiv verksamhet har svårt att få ihop verksamheten just nu konstaterar Catharina Bäck.

– Det jag hör från företagen är att det är en enorm belastning just nu. Företagen och de anställda är väldigt följsamma och följer restriktionerna, friska personer stannar hemma i enlighet med rådande rekommendationer. Och att hitta vikarier just nu är inte lätt, så det är helt enkelt ett väldigt svårt läge.

Petra Hallebrant, PR- och kommunikationschef, Skistar, Rikard Kjellman, HR-chef Stiftelsen Stora Sköndal. Bild: Pressbild, Privat

Ett av företagen som drabbats hårt är Skistar.

– Precis som i samhället i övrigt drabbas vi också av sjukdom hos våra medarbetare där vi har tydliga rutiner och följer myndigheternas rekommendationer kring karantän och testning till exempel. Det gör att vi också haft hög frånvaro då medarbetare varit sjuka eller i karantän, då många av våra medarbetare bor tillsammans, berättar Skistars kommunikationsdirektör Petra Hallebrant.

Till följd av den höga frånvaron var Skistar tvungna att ställa in skidskolan i Sälen under veckan.

– Vi har rutiner för hur vi bemannar på våra olika enheter vid sjukdom så att gästerna ska påverkas så lite som möjligt. Alla hjälps åt och vi löser detta tillsammans, men alla roller går heller inte att ersätta vid sjukdom eller karantän, som våra skidinstruktörer, så där tvingades vi tillfälligt att ställa in skidskolan i Sälen denna vecka tyvärr.

Strategin är nu att omplacera medarbetare för att kunna hålla öppet i så hög utsträckning som möjligt.

– Även chefer och andra som annars jobbar med andra arbetsuppgifter hjälper till där man kan. Vår vd var i Sälen förra veckan och då passade även han på att hjälpa till i liften.

Strax innan mildringen av karantänsreglerna (se faktaruta) berättade Stiftelsen Stora Sköndal som bedriver verksamhet inom vård och omsorg om att de påverkas kraftigt av att en stor andel av personalen inte kan jobba..

– Det är många som inte är på jobbet nu och vår verksamhet är hårt pressad på grund av frånvaro, säger HR-chefen Rikard Kjellman.

– Man kan försöka ta bort vissa moment för att förenkla arbetet, men efter ett tag tar det stopp, vissa saker behöver göras, fortsätter han.

Stora Sköndal bedriver bland annat äldreboende, LSS-boenden och förskola.

– De olika verksamheterna drabbas olika. På äldreboendena finns de boende på plats dygnet runt varje dag, där behöver vi en viss personalmängd hela tiden så det blir tufft när så många är borta.

Steg ett är att försöka få in vikarier berättar Rikard Kjellman, men det har inte varit lätt.

– Tidigare har det varit lätt att få in vikarier, men inte nu, de är också sjuka eller sitter i karantän. När vi försöker leta personal för att ersätta de som är hemma ökar också arbetsbördan eftersom någon måste sitta och försöka få tag på vikarier.

När en boende i verksamheten blir smittad ökar arbetsbördan ännu mer.

– När en boende blir smittad isoleras den personen och bara några få ur personalen ska ha kontakt med den smittade. Då ökar behovet av personal ännu mer, samtidigt som personalen på plats minskar på grund av sjukdom.

Att det handlar om flera olika regelverk att förhålla sig till gör situationen ännu svårare menar Rikard Kjellman.

– Äldreomsorg och sjukvård är ganska snarlika verksamheter, men de ligger under olika regelverk. Regionens regler gäller för sjukvården vi bedriver medan äldreomsorgen styrs av kommunens regler.

Inom sjukvården finns det möjlighet att söka dispens från karantänsreglerna för nyckelpersoner.

– Det är en öppning, men processen är väldigt krånglig. Men för våra andra verksamheter där kommunens regler gäller har vi ingen sådan möjlighet. Det hade varit väldigt mycket lättare för oss om vi hade samma möjligheter i alla våra verksamheter.

Dispens från karantänsreglerna är frivillig för arbetstagaren.

– Om man lyckas få godkänt i den komplicerade processen så är det frivilligt för arbetstagaren att lämna hemmakarantänen. Det är ett ganska trubbigt verktyg, i ett kritiskt läge hade det varit bra att ha möjlighet att beordra de anställda att komma in.

Nu hoppas Rikard Kjellman att smittan minskar.

– Jag hoppas att smittoläget i samhället blir bättre nu. Om det är såhär under en längre tid kommer alla verksamheter behöva ha mycket mer personal. Då måste vi få högre ersättning från kommun och region för att ha råd med en helt annan bemanning, det kan få stora konsekvenser.

Karantänsreglerna har ändrats till fem dagar

Familjekarantän slopades nyligen för friska personer som har fått dos tre, har haft covid-19 de senaste tre månaderna eller har en nyckelroll i en samhällskritisk verksamhet. För alla andra gäller karantän i fem dagar (tidigare sju dagar) när någon i hushållet insjuknat i Covid.