DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Fler varsel senaste veckorna

Varslen om uppsägningar har de senaste veckorna stigit till en högre nivå, visar Arbetsförmedlingens veckosiffror. Arkivbild. Foto av Johan Nilsson/TT

Arbetsmarknad (TT)

Varslen om uppsägningar har de senaste veckorna stigit till en högre nivå. Men arbetslösheten fortsätter svagt ner, visar Arbetsförmedlingens veckosiffror.

Av de inskrivna hos förmedlingarna fick 6 800 personer ett nytt jobb i förra veckan och 550 började på en reguljär utbildning. Drygt 6 000 nya skrev in sig som arbetslösa. Det gör att arbetslösheten fortsätter att falla något på veckobasis, från 428 400 till 426 000, vilket motsvarar 8,2 procent av arbetskraften.

1 000 personer varslades om uppsägning, ungefär lika många som veckan dessförinnan, vilket innebär en högre nivå än veckorna före det. Totalt varslades 3 240 personer i april, enligt Arbetsförmedlingen. I mars låg den siffran på drygt 2 900.