KOMPETENSKRISEN

”Fem förslag för att reformera och rusta högskolan”

Bild: Pontus Lundahl/TT

I takt med att arbetsmarknaden utvecklas förändras också omställningsbehoven och kraven på vidareutbildning. Därmed måste utbildningsutbudet anpassas, skriver representanter för Svenskt Näringsliv, Saco och TCO på Altingets debattsida.

Den svenska arbetsmarknaden lider av både stor kompetensbrist och hög arbetslöshet. Var femte rekryteringsförsök misslyckas inom näringslivet. Under pandemin har det blivit tydligt att tillgång till utbildning genom hela livet är ett förutsättning för att kompetens bibehålls och utvecklas, skriver debattörerna.

Därför lägger Svenskt Näringsliv, Saco och TCO fram fem förslag på hur högskolan kan reformeras för att möta arbetsmarknadens nya behov. Föreslagen innefattar bland annat att utreda ett nytt resurstilldelning för högskolan, införandet av en ”samverkanspeng” och ytterligare resurser för högskolorna att arbeta med validering av yrkesverksammas reella kompetens vid antagning.

”För att företag ska kunna möta de utmaningar och möjligheter som förändringar på arbetsmarknaden innebär får inte kompetensbrist vara ett tillväxthinder”, skriver debattörerna.

Altinget: ”Det hämmar såväl företagens som individernas utveckling och därmed Sveriges konkurrenskraft”