DEBATTEN OM SJUKSKRIVNINGARNA

Få företag känner till prislappen för sjukfrånvaron

Bild: ERIK G SVENSSON

Bara fyra av tio HR-chefer vet med säkerhet kostnaden för sjukfrånvaron i den egna organisationen, visar en undersökning från MedHelp Care.

38 procent av HR-cheferna känner till sjukfrånvarokostnaderna och endast två av tio har ett system för hantering av medarbetarnas hälsa och sjukfrånvaro.

– Sjukfrånvarokostnader kan utgöra en betydande post i företagets resultaträkning och därför bör alla HR-ansvariga och ledningar ha en bra förståelse för var och hur kostnaden uppkommer. Och det i sin tur bygger på att det finns en strukturerad dokumentation av sjukfrånvaron. Datadrivna beslutsunderlag är ett hjälpmedel för att genomföra och prioritera satsningar i medarbetarnas hälsa och välmående, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp Care, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Sjukfrånvarons mörkertal – höga kostnader för företag