ARBETSKRAFTSINVANDRING

Expert: Därför är det fel att begränsa arbetskraftsinvandringen

Regeringens utredare Anita Linder, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Bild: Fredrik Sandberg/TT, Ernst Henry Photography

Att begränsa arbetskraftsinvandringen motverkar inte missbruket av regelverket. Det menar Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Amelie Berg, som själv suttit med i den utredning om arbetskraftsinvandringen som presenterades på tisdagen. Det finns andra förslag som är betydligt mer verkningsfulla, anser hon.

– Arbetskraftsinvandring är nödvändigt för att företagen ska hitta medarbetare med rätt kompetens. Idag ser vi återigen en skenande kompetensbrist i Sverige. Finns det inte medarbetare att anställa, så påverkar det inte bara det enskilda företaget, utan i förlängningen handlar det om att svensk konkurrenskraft drabbas, säger Amelie Berg.

Hon har varit expert i utredningen ”Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering” som presenterades för justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på tisdagen.

Amelie Berg framhåller att utredningen har kommit med en del bra förslag på hur systemet med arbetskraftsinvandring till Sverige kan förbättras.

Utredningens kartläggning visar bland annat att ett av de största problemen idag är att arbetskraftsinvandrare tvingas betala tillbaka delar av sin lön till sin arbetsgivare.

– Utredaren föreslår därför ett författningsförslag om att kriminalisera handel med arbetserbjudande och arbetstillstånd, säger Amelie Berg.

Dessutom föreslår utredaren att en ny brottsrubricering, exploatering av utländsk arbetskraft, ska införas.

– Det viktiga här är att människor inte ska utnyttjas. De som kommer hit och bidrar med sin kompetens ska självklart ha goda villkor, säger Amelie Berg.

Hon vänder sig emot den retorik från politiskt håll, som får det att låta som att de flesta företag som anlitar arbetskraftsinvandrare är oseriösa.

– Den absoluta majoriteten av alla företagare är seriösa och behandlar sina medarbetare bra. Det här är ju i de allra flesta fall företagare som verkligen behöver kompetensen och de varken vill eller har anledning att exploatera människor, säger hon.

”Inte staten som ska avgöra”

Vissa delar av utredningens förslag är inte lika positiva som andra, menar Amelie Berg. Hon betonar att det inte är höjda inkomstkrav eller begränsningar i arbetstidens längd som hindrar kriminaliteten kring arbetskraftsinvandring.

– Sånt går att fuska med. Det krävs mer riktade åtgärder än så.

Trots det har utredaren föreslagit att anställningen ska vara på minst 75 procent av heltid för att en person ska kunna få arbetstillstånd. Det, menar Amelie Berg, är ett helt systemfrämmande förslag och ett brott mot arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

–Det inte är staten som ska avgöra hur mycket tid en persons arbetsuppgifter bör ta. Det hanteras av företagen på den svenska arbetsmarknaden, säger hon.

Att kompetensbristen är skriande gör också att utredaren borde ha lagt fram fler förslag kring hur Sverige ska bli mer attraktivt för att som land kunna locka till sig mer utländsk kompetens. Men den biten har helt missats, menar Amelie Berg.

– Ett bra system för arbetskraftsinvandring handlar ju inte bara om att lösa problem med kriminalitet. Det handlar också om att skapa möjlighet för alla de företag som sköter sig att få tillgång till den kompetens de behöver för att kunna växa och utvecklas, säger hon.