DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ekström: Fler valideringar skapar jobb i hela landet

Utbildningsminister Anna Ekström. Bild: Henrik Montgomery/TT

Regeringen har lagt fram ett antal förslag för att öka antalet valideringar i Sverige, framgår av ett pressmeddelande.

Man menar att få tidigare förvärvade kunskaper erkända via betyg eller intyg är ett effektivt sätt för att ge fler tillgång till vidare studier eller arbetsmarknaden.

– Med fler valideringar skapar vi jobb i hela landet. Det är en vinst inte bara för individen utan också för samhället. Så får vi snabbare tillgång till den kompetens som behövs på svensk arbetsmarknad och så kan fler arbetslösa börja arbeta snabbare. Bättre möjligheter att validera utrikes föddas kunskaper och erfarenheter är viktigt för att bryta segregationen, säger utbildningsminister Anna Ekström, i pressmeddelandet.

Regeringen: Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen