KRITIKEN MOT HYRESREGLERINGEN

Ekonomer: Utredning om hyressättning på rätt väg

Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Fri hyressättning leder till ökat byggande och det är bra, menar ekonomer. ”En del av den arbetskraftsbrist som företagen upplever, orsakas just av trögheten på bostadsmarknaden”, säger Jonas Frycklund på Svenskt Näringsliv.

Enligt Januariavtalet har det nu presenterats ett förslag om fri hyressättning för hyresbostäder. Som planerat från start handlar det om hyressättning vid nyproduktion.

– Den fria hyressättningen kommer att leda till ökat byggande och det är vällovligt. En del av den arbetskraftsbrist som företagen upplever, orsakas just av trögheten på bostadsmarknaden, säger Jonas Frycklund på Svenskt Näringsliv.

– Alla förslag som verkar i riktning mot en mer välfungerande marknad är välkomna, fortsätter han.

Det finns ett starkt stöd i Riksdagen för förslaget och det är viktigt att regeringen nu går vidare med förslaget, menar han.

Även Fredrik Kopsch, nationalekonom inom fastighetsvetenskap vid Lunds universitet, anser att utredningen har hamnat rätt i en del avväganden.

– Framförallt i frågan kring huruvida hyran får sättas fritt när huset är nytt, eller om hyran får sättas fritt för alla framtida nya hyresavtal för de hus som omfattas. Jag gillar också möjligheten till marknadsanpassningar som baseras på att efterfrågeläget förändrats, säger han.

Men även om utredningen presenterar förslag i rätt riktning är det inte tillräckligt, menar han.

– De stora problem vi har, svarthandel, långa köer, ombildningar, har vi i det äldre beståndet. Även detta bestånd behöver omfattas av ett liknande system, eller samma system. Just möjligheten att hyror får sättas fritt i nya avtal öppnar ju en möjlighet att enkelt införa detta för alla bostäder, säger han.

Kommer förslagen leda till kortare köer och mer rörlighet på arbetsmarknaden?

– På sikt ja, när det bestånd som omfattas av den nya lagstiftningen har blivit tillräckligt stort. Men som sagt, problemen i det äldre beståndet kommer bestå och sannolikt förvärras.

Finns det risker att detta drar i långbänk, bedömer du?

– Det är ju inte mitt område riktigt. Jag lyssnar på Morgan Johansson, som verkar tycka att just marknadsanpassningen inom kontrakt, och mellan kontrakt, är problem. Utan just de detaljerna kommer det här systemet bli meningslöst. Min gissning är att vi inte har det här systemet på plats innan valet 2022, säger han.

Svenskt Näringsliv: Fri hyressättning i nyproduktion öppnar dörren för företagen